SEDİMANTOLOJİ VE STRATİGRAFİ TEMEL İLKELERİ

SEDİMANTOLOJİ VE STRATİGRAFİ TEMEL İLKELERİ

Fiyat : ₺50,00
Stok Miktarı : 0
Barkod : 8680000007203

Açıklama

Sedimantoloji ve stratigrafi bilimlerinde ortaya konan temel ilkeler zaman içerisinde az da olsa değişebilmektedir. Diğer bir deyişle, sedimanter kayaları ve onların süreçlerini anlamamızda nicel bir sıçrama ve gelişim ortaya koyan yeni kavramlar (örneğin, birkaç on yıl öncesinde levha tektoniği kavramının ortaya çıkması ve deniz dibi yayılımı gibi) zaman içerisinde görülebilmektedir. Bunlar, düşüncelerimizi anormal bir şekilde etkilemiş yeni fikirlere ait klasik birer örnektirler. Mademki kavramların etki ve önemi az da olsa gelişimi etkilemektedir, öyleyse temel sedimantolojik ve stratigrafik ilkelere daha derinlemesine anlamamızı sağlayacak yeni araştırma verilerinin düzenli bir şekilde eklenmesi de önemlidir ve bu devam edecektir. Bu nedenle, sedimanter kayalarla ilgili çalışmalar ondokuzuncu yüzyıla kadar gitmesine rağmen, sedimantoloji ve stratigrafi bilimleri de gelişen bilim yenilikleriyle canlılıklarını devam ettirecektir.

Yazarlar

Sam Boggs, Jr. 
Prof. Dr. Muhittin Görmüş