JEOTEKNİK SAHA İNCELEME KILAVUZU

JEOTEKNİK SAHA İNCELEME KILAVUZU

Fiyat : ₺30,00
Stok Miktarı : 0
Barkod : 8680000007135

Açıklama

FHWA NHI’nın 132031 Numaralı Yeraltı Araştırmaları kursunda referans kitabı olarak kullanılan bu kılavuz söz  konusu  amaç  için  mevcut  uygulamaları  kapsamaktadır.  Doğal  zemin  ve  kayada  jeoteknik  saha incelemelerinin  planlama,  ifa  ve  yorumlaması  ulaşım  tesislerinin  tasarım  ve  inşaatı  açısından  sunulmuştur. Yeraltı  incelemelerinde  jeoteknik  mühendisinin  rolü,  araştırma  yöntemleri,  ekipman  çeşitleri  ve  bunların uygunluğu  tartışılmıştır.  Konik  penetrometre,  dilatometre,  presiyometre,  kanatlı  kesici  ve  standart penetrasyon  da  dâhil  olmak  üzere  değişik  arazi  deneyleri  sunulmuştur.  Dönel  sondajlar  ve  kaya  karotlaması laboratuvar deneyleri için  gerekli zemin ile kaya  numunelerinin uygun biçimde  çekip çevrilmesi, nakliyesi  ve depolaması  açısından ele alınmıştır.  Jeofizik dalgalar ve elektromanyetik yöntemler kapsama dahil edilmiştir. Laboratuvar  indeksleri,  dayanım  ve  tutukluk  deneyi  arazi  deney  programını  tamamlayıcı  biçimde değerlendirilmiştir.  Yer  malzemesi  (jeo-materyal)  karakterizasyonu  arazi  ve  laboratuvar  ölçümlerinden derlenen mühendislik özelliklerinin yorumunu ve korelasyonunu gerektirir. Sonuçlar toprak  yapıların tasarım ve analizi ile temel tasarımına yönelik mevcut jeolojik, topoğrafik, hidrolojik ve jeoteknik verilerle birlikte bir jeoteknik raporda özetlenir.

Yazarlar

Çeviri: Kâmil KAYABALI