HASAN ALİ YÜCEL KONUŞMALARI
HASAN ALİ YÜCEL KONUŞMALARI

HASAN ALİ YÜCEL KONUŞMALARI

Fiyat : ₺17,50
Stok Miktarı : 0
Barkod : 8680000007067

Hasan Ali Yücel Konuşmaları: Ulusak Kimlik İnşası ve Politik Retorik 

Açıklama

Oldukça zengin bir belge ve kaynak incelemesine dayanan bu kitap, Milli Şef Dönemi Maarif Vekili Hasan-Âli Yücel’in 19 Mayıs törenlerinde, radyoda ve parlamentoda yaptığı konuşmalar aracılığıyla ulusal kimliğin inşasında politik konuşmaların işlevine işaret etmektedir.

Kitabın ilk bölümünde, Yücel’in bir aydın ve devlet adamı olarak kimliğinin oluşum evreleri, Türk ulusal kimliğinin oluşum evreleriyle sarmalanarak anlatılmış,

İkinci bölümünde, tek-parti döneminde yurttaş terbiyesinin ve ulusal kimlik inşasının bir aracı olarak politik sözün önemi vurgulanmış,

Üçüncü bölümünde ise, Yücel’in politik konuşmalarının analizi aracılığıyla, Milli Şef Dönemine hâkim olan ulusçuluk anlayışının gündelik hayatın içine öğütler ve öneriler yoluyla dâhil edilmesinin ve parlamentoda yurttaşların kaderlerinin tayin edilmesinin biçimleri ve stratejileri betimlenmiştir.

Törensel gösteri söylevleri, radyo ve parlamento konuşmalarının eleştirel retorik analizi çerçevesinde incelendiği ilk çalışma olması itibariyle özgün bir eser niteliğine sahip olan kitap, iletişim çalışmalarının disiplinler arası niteliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Yazar

Halise Karaaslan ŞanlıAnkara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim dalında “Kamusal Ortam Olarak Halkevleri” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans derecesi, “Milli Şef Dönemi Maarif Vekili Hasan-Ali Yücel’in Politik Konuşmalarında Ulusal Kimliğin İnşası ve Yurttaş Terbiyesi” başlıklı tezi ile de doktora derecesi aldı. Karaaslan Şanlı, halen Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kitap yazarın doktora tezinin gözden geçirilmiş halidir.