MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1. TARAFLAR 

1.1. Satıcı Bilgileri

Ünvanı : {FIRMAUNVAN}
Adresi : {FIRMAADRES}
Telefon :{FIRMATELEFON}
Fax :{FIRMAFAX}
E-mail:{FIRMAEPOSTA}


1.2.  Alıcı Bilgileri

Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMATALICI} 
Adresi:{TESLIMATADRES}

Telefon:{TESLIMATTELEFON}
E-mail:{TESLIMATEPOSTA}

 
MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU             

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), yukarıda detay bilgileri bulunan Alıcı'nın, Satıcı tarafından işletilmekte olan https://www.ankarauniversitesistore web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürünlerin satışı ve teslimi ile kurs, etkinlik ve spor tesisi üyelik satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

2.2. Alıcı, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini , ilgili kursu, etkinliği ve/veya spor tesisi üyeliği satın aldığını, Ankara Üniversitesi İktisadi İşletmesi Kurs, Etkinlik ve Üyelik Kayıt Formunda yazan şartları işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. https://www.ankarauniversitesistore web sitesinde ödeme sayfasında yer alan ("Ön Bilgilendirme Formu") ile Ankara Üniversitesi İktisadi İşletmesi Kurs Kayıt Formu Kurs Katılım Şartları, Ankara Üniversitesi Üye Kayıt Formu Olimpik Yüzme Havuzu Üyelik Sözleşmesi iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

 

MADDE 3. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Alıcı'nın Ön Bilgilendirme Formu'nda yer alan bilgileri okuduğunu teyit etmesinin ardından https://www.ankarauniversitesistore web sitesi üzerinden siparişi tamamlanması üzerine  {TARIH} tarihinde kurulmuş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir kopyası Alıcı'nın eposta  adresine gönderilmiştir.

 

MADDE 4. TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Madde 5.1'te belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

MADDE 5. ÜRÜN FİYATLARI VE ÖDEMELER

5.1 Alıcı tarafından siparişi gerçekleştirilen Ürünlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları adet ve bilgileri ile satın alınan kursun, etkinliğin ve/veya  spor tesisi üyeliğinin detayları, satış tutarı ve süresi  aşağıda belirtilmektedir.

 

 

Tarih : {TARIH}

{URUNKALEMLERI}

Ürün Adı 

Adet 

Toplam Ürün Tutarı Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
 
Ödeme şekli: {ODEMETIPI}
Teslimat adresi: {TESLIMATADRES}
{ODEMETIPI} ile Toplam {ODENENTUTAR} 

 

5.2 Kargo Ücreti  Alıcı tarafından ödenecektir. Satıcı'nın kargo ücreti ile ilgili Alıcı'ya sağladığı imkan ve fırsatlar hali müstesnadır.

5.3 Alıcı, kredi kartına taksitle yapılan alışverişlerde ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcı'nın bedelini tamamen tahsil ettiği Ürünlerin satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır.

 

MADDE 6. ÜRÜNLERİN TESLİMATI

6.1 Ürün, Alıcı'nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilir.

6.2 Ürün, Alıcı'dan gösterdiği başka bir kişiye/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.3 Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.

 

MADDE 7. GENEL HÜKÜMLER

7.1 Alıcı https://www.ankarauniversitesistore web sitesinde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

7.2 Alıcı, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, kargo / nakliye ücreti, ödeme ve teslimata ilişkin bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

7.3 Kargo firmasının, ürünü Alıcı'ya teslimi aşamasında karşılaşacağı bizzat Kargo firmasının kusuru nedeniyle meydana gelen her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı'ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

7.4 Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.5 Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan haklı bir nedenle Sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı'yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

7.6 Satıcı, Ürünler'in teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde durumu derhal Alıcı'ya bildirir ve varsa teslimat masrafları dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde iade eder.

7.7 Satıcı, satmış olduğu kursun, etkinliğin ve/veya spor tesisi üyeliğinin herhangi bir nedenle ifasının imkansız hale gelmesi durumunda durumu derhal alıcıya bildirir ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren 14 gün içinde iade eder. Alıcı, kursun ve/veya etkinliğin saatlerinde,  yerinde ya da eğitmenlerde bir değişiklik olabileceğini kabul etmiştir. Böyle bir değişiklik olması halinde durum derhal alıcıya bildirilir ancak bu sözleşmenin fesih nedeni sayılmaz.

7.8 Ürünler'in teslimatı için işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün, kurs, etkinlik, ve/veya spor tesisi üyeliği bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı başta Ürünün teslimi , kursa ve/veya etkinliğe ilişkin eğitimi ve/veya spor tesisi üyelik hizmeti verme yükümlülüğü olmak üzere işbu sözleşmeden kaynaklanan diğer tüm yükümlülüklerinden kurtulmuş kabul edilir.

7.9 Ürün bedelinin, kurs, etkinlik ve/veya spor tesisi üyelik ücretinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı Satıcı'nın bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde Ürünler'i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı'ya iade eder. Satıcı'nın , kurs, etkinlik ve/veya spor tesisi üyelik ücreti ve Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

7.10 Ürün'ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi durumunda, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı'yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 14 gün içinde Alıcı'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır.

7.11 Alıcı, satın almış olduğu kursu ve/veya etkinliği satın aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde satın aldığı kursun, etkinliğin dönemi başlamadan önce başka bir kursla veya etkinlikle değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumu satıcıya bildirmek ve yazılı onayını almak zorundadır. 

7.12 Kurs ve/veya etkinlik süresi sona ermeden herhangi bir nedenle kursiyerliğin iptal edilmesi ya da sona erdirilmesi durumunda, herhangi bir ücret iadesi ve ders telafisi yapılmaz. Sağlık raporu ile kursa devam edilemeyeceğini belgeleyenlere Ankara Üniversitesi İktisadi İşletmesinin uygun göreceği bir tarihte telafisi yaptırılır. Resmi tatillere denk gelen günler için telafi kabul edilemez. 

7.13. Alıcı, satın almış olduğu spor tesisi üyeliğinin iptalini veya değişimini talep etmesi durumunda Ankara Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu Üye Kayıt Formu Üyelik Sözleşmesi geçerlidir.

 

MADDE 8. CAYMA HAKKI

8.1 Alıcı mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

8.2 Alıcı, 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı'nın 1. Maddede belirtilen adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla, elektronik posta yolu ile cayma bildiriminde bulunabilir. İşbu bildirimden itibaren Alıcı, satın aldığı ürünü 10 (on) günlük süre içerisinde Satıcı'nın 1. Maddede belirtilen adresine göndermek zorundadır.

8.3 İade işlemlerinin yapılabilmesi için Alıcı'ya gönderilen ve iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra Satıcı'ya gönderilmesi gerekmektedir.

8.4 İade edilecek Ürünler'in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

8.5 Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre içerisinde toplam bedeli (Alıcı tarafından Satıcı'ya ödenen tüm bedeller toplamı) Alıcı'ya iade etmekle yükümlüdür.

8.6 Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürünler'in kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Alıcı, cayma hakkını kullandıktan ve Satıcı'ya bu yönde bir bildirimde bulunduktan sonra satım konusu Ürünü  Alıcı Satıcı'nın anlaşmalı kargosu olan Yurtiçi Kargo ile karşı ödemeli olarak Satıcı'ya göndermelidir. Başka kargo firması ile gönderirse Alıcı, Kargo bedelini ödemekle yükümlüdür. Ancak; Yurtiçi  Kargo'nun Alıcı'nın ikamet ettiği yerde şubesinin bulunmaması durumunda Satıcı, Alıcı'dan kargo bedeli talebinde bulunamaz.

8.7 Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcı'ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

8.8 Alıcı satın almış olduğu ürünleri, kullanılmamış olması koşuluyla, 30 gün içerisinde faturası ile birlikte iade edebilir. Değişim yapılmak istenen ürünler kullanılmamış olması koşulu ile faturası ile birlikte mağazalarda değiştirebilir.

8.9 Alıcı, satın almış olduğu kursu ve /veya etkinliği satın aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde satın aldığı kursun ve/veya etkinliğin dönemi başlamamış olması koşulu ile Satıcı’ya bildirmek sureti ile başka bir kursla veya etkinlikle değiştirme hakkına sahiptir.

8.10 Spor Tesisi Üyeliği ile ilgili olarak; sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve https://www.ankarauniversitesistore.com web sitesinde ana sayfada Spor Tesisi Üyeliği Kayıt Formu ekinde yer alan Ankara Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu Üyelik sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

 

MADDE 9. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Aşağıda belirtilen hallerde Alıcı tarafından Cayma hakkı kullanılamaz: 
a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. 
b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

MADDE 10. ŞİKAYETLER VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Alıcı, satışa konu mal veya hizmet ile ilgili tüm öneri ve şikayetlerini Satıcı'nın 1. Maddede belirtilen telefon numarasından ve e-posta adresinden Satıcı'ya iletebilir. Satıcı, Alıcı tarafından iletilen her türlü şikayet ve önerileri yasal sınırlar çerçevesinde inceleyerek sorunu çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadır. Tarafların Kanun ve ilgili Yönetmeliklerden doğan her türlü hakkı saklıdır.

 

MADDE 11. YETKİLİ MAHKEME

Satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Sanayi Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Uyuşmazlık halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

MADDE 12. DİĞER HÜKÜMLER

Alıcı bu Sözleşme' de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Ön Bilgilendirme Formu'nda, kurs, etkinlik ve/veya spor tesisi üyeliği satın alması durumunda sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve https://www.ankarauniversitesistore web sitesinin ana sayfasında yer alan Ankara Üniversitesi İktisadi İşletmesi Kurs Kayıt Formu Kurs Katılım Şartlarında, Ankara Üniversitesi Üye Kayıt Formu Olimpik Yüzme Havuzu Üyelik Sözleşmesinde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 


SATICI 

{FIRMAUNVAN}

ALICI

{TESLIMATALICI}
 
 

 

  

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
a) İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") www.ankarauniversitesistore.com internet sitesinin sahibi, Emniyet Mah. Ankara Üniversitesi Beşevler (Tandoğan) 10. Yıl Yerleşkesi Olimpik Yüzme Havuzu No:8 Tandoğan Yenimahalle ANKARA adresinde mukim Ankara Üniversitesi Sosyal ve Ticari Tesisler İktisadi İşletmesi (Bundan böyle "İktisadi İşletme" olarak anılacaktır) ile www.ankaraüniversitesistore.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("ÜYE") arasında {date} tarihinde akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu İktisadi İşletme 'nin sahip olduğu internet sitesi www.ankarauniversitesistore.com 'dan ÜYE'nin yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. ÜYE www.ankarauniversitesistore.com internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE sorumlu olacaktır.
3.2. ÜYE, www.ankarauniversitesistore.com internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.3. ÜYE, www.ankarauniversitesistore.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.
3.4. www.ankarauniversitesistore.com internet sitesinde ÜYE'ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran ÜYE'lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ÜYE sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin İktisadi İşletme 'yle hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. İktisadi İşletme 'nin ÜYE'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.5. ÜYE, www.ankarauniversitesistore.com internet sitesine ÜYE olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve İktisadi İşletme 'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.6. ÜYE'nin İktisadi İşletme internet sitesinden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE'ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE'ye aittir.
3.7. İktisadi İşletme, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE, www.ankarauniversitesistore.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden İktisadi İşletme den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.8.ÜYE, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE'ye aittir.
3.9. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve İktisadi İşletme 'yi bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
3.10. İktisadi İşletme 'nin her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ÜYE'nin ÜYE'liğini askıya alma veya sonlandırma ve ÜYE'ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.
3.11. www.ankarauniversitesistore.com internet sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları İktisadi İşletme 'nin mülkiyetinde olup, bunlar ÜYE tarafından İktisadi İşletme 'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.
3.12. İktisadi İşletme tarafından www.ankarauniversitesistore.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.13. İktisadi İşletme 'nin, ÜYE tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ÜYE, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe İktisadi İşletme 'nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
3.14. ÜYE yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında İktisadi İşletme ve İktisadi İşletme markalarının ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, İktisadi İşletme 'ye ÜYE olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, İktisadi İşletme tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece ÜYE'liği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, İktisadi İşletme tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve İktisadi İşletme 'yi sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. ÜYE veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini İktisadi İşletme 'nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
3.15. İktisadi İşletme, ÜYE'nin kişisel bilgilerini, yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı gereğince açıklaması gerektiği durumda üçüncü kişilere açıklayabilir. Bundan dolayı İktisadi İşletme sorumlu tutulamaz.
3.16. İktisadi İşletme web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, İktisadi İşletme web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.17. İktisadi İşletme, sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.
3.18. İktisadi İşletme, işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYEler için hüküm ifade edecektir.
3.19. İktisadi İşletme, işbu Sözleşme uyarınca, ÜYE'lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir. ÜYE işbu Sözleşme'yi onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır. ÜYE elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda İktisadi İşletme Müşteri Hizmetlerine bu talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. 3.13. madde hükümleri saklıdır.
4. Sözleşmenin Feshi

Taraflardan her biri işbu Sözleşme'yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir.
İşbu sözleşme ÜYEnin, ÜYEliğini iptal etmesi veya İktisadi İşletme tarafından ÜYEliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. İktisadi İşletme, ÜYEnin "üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYEnin ÜYEliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
5. İhtilafların Hali
İşbu Sözleşme ile bağlantılı veya işbu Sözleşme'den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük
ÜYE'nın ÜYE'lik kaydı ÜYE'nin işbu Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul etmesiyle gerçekleşir. İşbu Sözleşme ÜYE'nin ÜYE olması anında akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.

 

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması ve İletişim İzni 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, müşterilerini KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde, alışveriş platformu olan https://www.ankarauniversitesistore.com “Ankara Üniversitesi İktisadi İşletmesi” dâhilinde kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirme gerekliliğine istinaden; KVKK gereğince, https://www.ankarauniversitesistore.com internet sitesi, mağazalar ve sair kanallar vasıtasıyla “Ankara Üniversitesi İktisadi İşletmesi” ile paylaşılan kişisel veriler, “Ankara Üniversitesi İktisadi İşletmesi”, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Ankara Üniversitesi İktisadi İşletmesi tarafından KVKK’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, yeniden düzenleyebilecek, değiştirebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Bu kapsamda “Ankara Üniversitesi İktisadi İşletmesi”hizmetlerine dâhil olarak “Ankara Üniversitesi İktisadi İşletmesi” ile paylaşılan kişisel verilerinizin (özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere) KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine açık rıza vermektesiniz. Bu durumda KVKK’da sayılan ve açık rıza gerektirmeyen istisnai hallerin varlığı halinde ve bu istisnalar kapsamında sınırlı şekilde kişisel veriler işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı 
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, alışveriş noktası ve zamanı, ödeme tutarı, faydalanılan kampanya ve indirimler, alışverişindeki ürün bilgileri, mobil uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi)) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler “Ankara Üniversitesi İktisadi İşletmesi” üyelik faydalarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız 
İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin 3.kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kategorilerini öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi durumunda veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirme ve güncelleme, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini talep etme düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etme hakkınız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer tüm haklarınızı kullanmak amacıyla, 
i[email protected] mail adresinden Ankara Üniversitesi İktisadi İşletmesi’ne başvurabilirsiniz.

Kişisel Veri Saklama Süresi 
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı 
Ankara Üniversitesi İktisadi İşletmesi ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve “Ankara Üniversitesi İktisadi İşletmesi”nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler 
Ankara Üniversitesi İktisadi İşletmesi olarak kişisel verilerinizin gizli tutulması, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özenin gösterilmesi konusunda taahhüt vermekteyiz. Ankara Üniversitesi İktisadi İşletmesi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine, mobil uygulamaya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda bu durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecek ve gerekli müdahaleler yapılacaktır.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler 
Ankara Üniversitesi İktisadi İşletmesi, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninin 
https://www.ankarauniversitesistore.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İznindeki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcılar, Üyelik bililerini &Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konulardaki talepleri i[email protected] adresinden,  üyelik bulunması halinde https://www.ankarauniversitesistore.com websitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişerek iletilebilir. Talepler 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek, talebinizin sonucu ile ilgili olarak yazılı şekilde bilgi verilecektir

Ticari Elektronik İleti Onayı 
Ankara Üniversitesi İktisadi İşletmesi” olarak ilgili haber ve kampanyalardan sizi anında e-posta, sms vb. elektronik iletişim araçlarıyla haberdar edebilmemiz için iletişim izninizi istiyoruz. İş bu metni okuyup, onaylayıp yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve geçmişte paylaşmış olduğum ve/veya gelecekte paylaşacağım iletişim bilgilerimi içeren kişisel verilerimin KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Ankara Üniversitesi İktisadi İşletmesi” tarafından reklam, kampanya, avantaj, haber ve diğer benzeri faydaların sağlanabilmesi adına işlenmesine ve bu kapsamda aşağıdaki yöntemlerle irtibata geçilmesine Ankara Üniversitesi İktisadi İşletmesi programına 
https://www.ankarauniversitesistore.com üzerinden yahut mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine elektronik şekilde açık rıza veriyorum.

-Telefon, elektronik arama makineleri
-SMS ve MMS
-E-posta kanalı ile irtibata geçilmesi